Prohlídková štola Martin

 Štola Martin byla jednou z nejvýznamějších starých důlních děl krupského těžebního revíru.  Rudná žíla Lukáš, kterou štola otvírá v historických dobách náležela mezi hlavní zdroje cínové rudy v okolí Krupky. Tato žíla však byla oproti jiným vyjímečná svou délkou (přes 2km) a mocností až 50 cm.  Rudná žíla, která je zdrojem cínu obsahuje i několik procent tohoto kovu, bez nežádoucích příměsí. V nejstarších dobách byla žíla tohoto nerostu těžena buď přímo na povrchu, nebo v různě hlubokých jamách.  Až v krupském horním zákoně z roku 1482 je zmínka o ražbě a udržování hluboké dědičné štoly zvané Durrholz (Duršlovka), jejíž ústí bylo několik metrů pod štolou Martin. Když se v roce 1864 začalo s modernější těžbou rudných žil, začalo se intenzivně pracovat i na žíle Lukáš a byla otevřena štola Martin (Martini).  Po vyražení hlavní chodby, která sledovala žílu bylo přikročeno k ražení vedlejších a patrových chodeb, vydobyté prostory pak jsou zarovnány vytěženou hlušinou tzv. zakládka. Ještě v roce 1916 byla na dole Martin zřízena kolejová doprava, ale v meziválečném období již byla štola pouze udržována a po několika průzkumných pracech v polovině 20. st. byla definitivně opuštěna.  Při rekonstrukci byla nutná oprava vchodu do štoly, který se časem sesunul, uprava  zakládek a odvodnění a oprava dna tohoto důlního díla.  Celkový rozpočet prací včetně výstavby zděného objektu před štolou byl více než 7,3 mil. Kč.  Ve štole jsou k vidění ukázky různého způsobu vyztužování chodeb od historie až po současnost, způsoby dobývání rudy, charakteristický vzhled žíly Lukáš  a krasová výzdoba starých důlních děl, která se zde za staletí vytvořila. Před štolou jsou vystaveny ukázky důlní techniky.

Provoz ve štole :

otv. doba :  Po-Ne  09,30 až 16,15
polední přestávka 12,30 až 13,00

Vstupné : 40,- Kč děti a důchodci 20,- Kč

Muzeum Krupka    Hrad Krupka     Komáří vížka     Kaple sv. Wolfganga